Tag

чл.5§1е – незаконно задържане на психично болен

Browsing

Affaire Kayadjieva  c. Bulgarie (Requête no 56272/00), 28 septembre 2006 През лятото на 1999 г., бащата на жалбоподателката сезира районния прокурор  в Пловдив с молба дъщеря му да бъде настанена в психиатрична болница. Той обяснява, че тя страда от психическо разстройство, имала  прояви на буйстване и е направила опит за самоубийство. С постановление от 31 август 1999 г., районният прокурор разпорежда настаняването на жалбоподателката в психиатрично заведение за максимален срок от 30 дни, с цел извършване на…

Todev v. Bulgaria (Requête no 31036/02), 22 May 2008 На 10 юни 2002 г., съсед на жалбоподателя депозира жалба пред районна прокуратура Пловдив, с която твърди, че жалбоподателят е ранил баща си с брадва. Жертвата е подала жалба на 13 юни 2002 г. Същия ден жалбоподателят е откаран от полицията в психиатричната болница в Пловдив, където главният лекар  изготвя искане за настаняване в клиника, в което сочи, че жалбоподателят страда от хронична параноидна шизофрения, че го е прегледал…

Kroushev c . Bulgqrie (Requête no 66535/01) , 3 juillet 2008 Жалбоподателят  се заселил в Австралия, но през 1992 г. посетил близките си в България. На неуточнена дата неговата майка депозирала жалба в прокуратурата срещу него за малтретиране. На 27 ноември 1992 г., прокурор от Софийска районна прокуратура на основание член 185, алинея 1 от НПК е разпоредил задържането на жалбоподателя, за да бъде изготвена експертиза, която следва да определи необходимостта от задължително психиатрично лечение. Същия ден жалбоподателят бил…

Gouloub Atanassov c. Bulgarie (Requête no 73281/01), 6 november 2008 На 2 юли 1999 г. жалбоподателят бил задържан под стража по разпореждане на следовател, потвърдено от прокурор, по подозрение че е извършил убийство на две лица, които са ограбени и убити в дома им.  Преди това той бил осъждан през 80-те години за извършени кражби. В хода на досъдебното производство се установява, че жалбоподателят страда от параноидна шизофрения и нееднократно през 80-те години е бил хоспитализиран. Първата…

Stoychev c. Bulgarie (requête no 29381/04), 21 décembre 2010 На 4 март 1999 г. в 18 часа жалбоподателят е задържан от полицията по сигнал на майка му, че многократно я е заплашвал с убийство, както и че вече е била обект на агресивни действия от негова страна. На 5 март 1999 г. той е настанен в психиатрична болница в изпълнение на постановление на районния прокурор по силата на член 185 от Наказателно-процесуалния кодекс. Прокурорът разпорежда…

Shopov c. Bulgarie (requête no 11373/04),   2 septembre 2010 Жалбоподателят се оплаква, че тъй като отказал да се лекува  за психиатричното си заболяване чрез ежедневно  посещение в  дневния стационар на психиатрична клиника, на 1 декември 2003 г. с прокурорско постановление  полицията го задържа, поставя му белезници и го завежда принудително в психиатрична болница, където му е назначено  лечение и той остава там до 29 декември 2003 г. , когато е изписан  от болницата. След тази…

Getzov c. Bulgarie (requête no 30105/03),   4 mars 2010 През 2000 г. с медицинска експертиза се установява, че жалбоподателят  страда от психично заболяване. През същата година той е хоспитализиран за около три месеца в психиатрично лечебно заведение. На неуточнена дата Районният прокурор на Варна приканва жалбоподателя да се яви на психиатричен преглед на 30 януари 2003 г. , за да бъдат направени съответните изследвания и евентуално той да бъде настанен в психиатрично заведение за лечение, тъй…

Sabeva c. Bulgarie (requête  n° 44290/07), 10 juin 2010 С решение от 1 ноември 2006 г. Старозагорският районен съд  разпорежда жалбоподателката да бъде подложена на задължително лечение в психиатрична болница от затворен тип в Раднево за период от два месеца На 31 януари 2007 г. Старозагорският окръжен съд потвърждава решението за задържането на жалбоподателката, съгласявайки се напълно с аргументите на по-долния съд. Той установява, че експертните доклади са обективни и ясни и се основават основно на…

Case of   Kaneva v. Bulgaria (Application no 33606/05), 13 November  2012 /решение от комитет от трима съдии/ Жалбоподателката повдига оплакване по повод двукратното й незаконно настаняване в психиатрично  заведение за изготвянето на експертиза за нейния психиатричен статус –  през 2000 г. и 2002 г. само на основание прокурорско постановление и без да е изправена пред съд. В двата случая действията са предприети след нейни жалби до прокуртурата по повод осъществявания по отношение на нея психически тормоз от бившия й…

Stefan Stankov c. Bulgarie (requête no 25820/07), 17 mars 2015 Жалбоподателят е роден през 1958 г. През 1985 г. му е поставена диагноза „шизофрения“ и постъпва на лечение в психиатрична клиника, където престоява 9 месеца. Жалбата е свързана с поставянето му под ограничено запрещение и настаняването му в дом за лица с психични заболявания. През 1999 г. по искане на майката да бъде поставен под запрещение окръжният съд в Търговище постановява решение, с което го поставя под ограничено запрещение поради…

Case of Kepenerov v.Bulgaria (Application no. 39269/98), 31 July 2003 Съдът констатира, че настаняването на жалбоподателя в психиатрична клиника е било незаконно и произволно, тъй като е разпоредено от прокурор, който не  еимал правомощията да разпорежда такава мярка.Наред с това той е бил държан в клиниката без да е взето неговото съгласия в продължение на един месец, което не отговаря на стандартите на чл. 5§1 от Конвенцията.