Tag

чл.6§3с – право на безплатен адвокат

Browsing

Tsonyo Tsonev c. Bulgarie(2)(requête n° 2376/03)   14 janvier 2010 В 9 часа вечерта на 11 ноември 1999 г. жалбоподателят и Д.M. след употреба на алкохол, отишли в жилището на г-н Г.И. Последвало сбиване и полицията, повикана от съседите, арестувала жалбоподателя и г-н Д.M. С решение от 19 ноември 1999 г. кметът на Габрово признава жалбоподателя за виновен в това, че е нарушил чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3 на общината, тъй като е…

Case  of Ognyan Asenov v. Bulgaria (Application no. 38157/04),17 February 2011 Жалбоподателят повдига оплакване за това, че е бил осъден да заплати разноските за назначения му служебен адвокат в хода на воденото срещу него наказателно дело, които впоследствие не е бил в състояние да заплати поради това, че в затвора не му е осигурена работа, а семейството му е многодетно. Съдът намира, че жалбата е допустима, но неоснователна, тъй като не са представени доказателства, че…

Zdravko Stanev v. Bulgaria (no. 2),12 July 2016 Жалбоподателят представлявал баща си в административно-наказателно производство, по което съдията назначил графологична експертиза на фотокопие на документ. Жалбоподателят депозирал възражение относно недопустимостта да се извършва такава въз основа на копие и като доказателство за абсурдността на поставената задача представил три броя декларации, подписани сътоветно от съдията, от представители на съответното лесничейство, чийто акт бил оспорен и на адвоката на лесничейството.В тези документи всяко едно от визираните лица…

Case of Zdravko Stanev v. Bulgaria (Application n° 32238/04), 6 November 2012 Жалбоподателят представлявал баща си в административно-наказателно производство, по което съдията назначил графологична експертиза на фотокопие на документ. Жалбоподателят депозирал възражение относно недопустимостта да се извършва такава въз основа на копие и като доказателство за абсурдността на поставената задача представил три броя декларации, подписани сътоветно от съдията, от представители на съответното лесничейство, чийто акт бил оспорен и на адвоката на лесничейството.В тези документи всяко едно от…

Todorov c. Bulgarie (Requête no 19552/05), 12 juillet 2016 /решение на комитет от трима съдии/ Срещу жалбоподателя е било повдигнато обвинение за това, че през август 2001 г. е убил по особено жесток и мъчителен начин и с предумисъл дъщеря си. В хода на наказателното производство той е заявил, че поради финансови съображения не е в състояние да си наеме адвокат, поради което му е бил назначен служебен. С присъда от юни 2003 г.  СГС го…