Tag

чл. 35§3b от Конвенцията

Browsing

Обобщение на практиката на Европейския съд във връзка с приложението на новия критерий за допустимост

            Наскоро на сайта на Европейския съд по правата на човека бе публикуван анализ – обобщение на неговата практика за двегодишния период от влизането в сила на новия Протокол 14.[1]

            Следва да се напомни, че този протокол бе изготвен от Съвета на министрите на 13 май 2004 г. Той беше насочен към подобряване ефективността на Европейския съд и ограничаване неговата натовареност, за да му се даде възможност да насочи усилията си към най-значимите проблеми в областта на човешките права и тяхната защита. Протоколът бе подписан и ратифициран в следващите две години от почти всички държави, но едва след като и последната от тях (Русия)  направи това през февруари 2010 г., шест месеца по-късно той влезе в сила. Така от 1 юни 2010 г. Европейският съд по правата на човека получи още един инструмент, чрез който да оптимизира дейността си.