Tag

достъп до съд-граждански аспекти

Browsing

Чл.6§1 (справедлив процес – достъп до съд) Sekul Kovachev v.Bulgaria (Application no 29303/95)28 October 1997 /решение на Комисиятa, което не е отнесено до Голямото отделение и е окончателно/ Жалбоподателят повдигнал оплакване, че не могъл да обжалва пред съд отказа на Общинския център за социални грижи  да увеличат размера на отпуснатата му социална помощ, тъй като в действащия към онзи момент Правилник за социално подпомагане жалби могат да се депозират единствено до кметовете. Комисията намира, че съгласно чл.…