Tag

формализъм на българския съд

Browsing

VASФормализмът на българския съд като основание за поредно осъждане

На 60-тия рожден ден от влизането в сила на Европейската конвенция за защита правата на човека Европейският съд постанови поредното си осъдително решение срещу страната ни по делото Case of Milen Kostov v.Bulgaria (Application no. 40026/07).  Причината за това е, че при действащ текст от закон, който е бил в противоречие с Европейската конвенция, Върховният административен съд е предпочел да приложи сляпо закона, вместо да извърши самостоятелна преценка за пропорционалността на принудителната мярка, приложена по отношение на жалбоподателя.