Tag

FRA

Browsing

Handbook on European law relating to the rights of the childТова ръководство е подготвено от Агенцията за основните права на Европейския съюз  (FRA) и Съвета на Европа със съдействието на Секретарят на Европейския съд по правата на човека.

То е четвъртото по ред след предходните издания за антидискриминацията, за убежището и бежанците и за защитата на личните данни.

Ръководството е подготвено по случай отбелязването на 25-тата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана от всички европейски страни, за да се освети ролята на европейското законодателство за осигуряване спазването на универсалните  права на децата.