Tag

контрол върху собствеността

Browsing

Nina Dimitrova v. Bulgaria (Application no. 40669/16), 16 april 2024

Жалбата е по повод недостатъчната защита на правата на длъжника по заповеди за незабавно изпълнение, издадени в полза на банките, съобразно законодателството до 2019 г., водещо до нарушаване на принципа на пропорционалност и баланс между правата на засегнатата страна и на кредитора и това от своя страна води до причиняване на прекомерна тежест на длъжника.

Karamitrov and Others (Application no. 53321/99), 10 January 2008 На 28 май 1992 г. първият жалбоподател е спрян от полицията докато шофира колата на родителите си – вторият и третият жалбоподатели.При задържането му полицията установява несъответствие между номерата на  шасито на колата и тези в регистрационните й документи, издадени от Пътна полиция – Пазарджик на 17 юли 1973 г. Тя изземва колата, за да провери регистрационните й документи и собствеността й. Не е съставен никакъв протокол…

Bulves AD v. Bulgaria (Applications no 3991/03) , 22 january 2009 На дружеството жалбоподател било отказано приспадане на ДДС по доставка. То изчерпало неуспешно възможностите за обжалване. ВАС приел, че неспазването на задължение от страна на доставчика има негативно въздействие върху получателя, тъй като платеният ДДС не му се възстановява, независимо че е действал добросъвестно и е спазил задълженията си, защото това е без значение за целите на данъчното облагане. ВАС приел също така, че не е…

Dimitrovi v. Bulgaria (Application no. 12655/09), 21 July 2016 В своето решение по съществото на спора, постановено на 3 март 2015 г., Европейският съд установи нарушение на чл. 1 от Протокол 1. Той подчерта,че  всяка намеса в правото на собственост трябва да преследва легитимна цел, тъй като принципът за „справедлив баланс“ предполага намирането на равновесие между интересите на общността и на отделния индивид и в този аспект  държавите разполагат с широка свобода на преценка.  В настоящия случай…

Boyadzhieva and Gloria International Limited EOOD v. Bulgaria, (Applications nos. 41299/09 and 11132/10) Жалбоподатели са едноличен търговец и търговско дружество с предмет на дейност продажба на фармацевтични продукти, чиито жалби са обединени за общо разглежсдане по преценка на Съда, тъй като произтичат от едни и същи фактически обстоятелства.  През февруари и март 2006 г. първият жалбоподател продава  медикаменти на фирма „К“ и получава дължимата сума в размер на  22 043,23 лева. Между декември 2005 г.…

Georgi  Atanasov c. Bulgarie (requêtе no 5359/04),   7 octobre  2010 Неоправдано дълго задържане на автомобила на жалбоподателя, иззет поради това, че е обявен за издирване като като откраднат, но преди да бъде придобит от жалбоподателя – от 1997 до 2008 г. На 21 януари 1995 г. в Шумен е откраднат автомобил. В началото на 1995 г. е образувано предварително производство за кражба срещу неизвестен извършител.  На 23 август 1995 г. жалбоподателят закупува лек автомобил за лична употреба.  На 26 ноември…

Petyo Petkov c. Bulgarie (requêtе n°32130/03) , 7 janvier 2010 На 15 януари 2002 г. жалбоподателят е бил задържан от полицията, а малко по-късно му било предявено обвинение за нанесена телесна повреда на г-жа Г. На 5 февруари 2002 г. следователят иззел таксито на жалбоподателя като веществено доказателство, а на 19 февруари 2002 г. организирал разпознаване на автомобила от свидетел, за да се провери алибито на въпросното лице. С решение от 19 юни 2003 г. Софийският районен…

Case of Patrikova (Application no. 71835/01)   4 mars 2010 Жалбоподателката е едноличен търговец и притежава разрешително, издадено през 1994 г., за търговия на едро с акцизни стоки. На 6 юни 2000 г. разградските данъчни власти проверяват един от двата склада, в които жалбоподателката съхранява своите стоки, изземва всички тютюневи и алкохолни продукти, намерени там (тяхното количество е значително – 11 864 бутилки вино и 86 638 бутилки с по-високо съдържание на алкохол – общо 98 502 бутилки). Общата стойност на отнетото…

Business Support Centre c. Bulgarie (requêtе n° 6689/03),  18 mars  2010 Делото третира проблеми, подобни на случая “Булвес” ООД срещу България по повод отказ за възстановяване на ДДС поради констатирани нарушения на предходен доставчик. На 14 декември 1998 г. Центърът за подкрепа на бизнеса сключва споразумение с Министерство на външните работи на Австрия за създаване на бизнес инкубатор за малки и средни предприятия в Русе. В хода на осъществяването на проекта организацията-жалбоподател се задължава да…

Atanasov c. Bulgarie (Requête no 6046/08), 7 décembre 2017 /Решение на Комитет/ /Не е установено нарушение/ Жалбоподателят, шофьор на товарен камион, превозва автомобили от други държави в България за българска фирма. На 6 октомври 2005 г. пристигна в ГКП „Кулата“, превозвайки от Италия употребяван автомобил „Алфа Ромео“ и попълва съответните митнически документи от свое име.  Посочената   кола е приета на българската митническа територия и поставена под режим транзит, като тя е трябвало да бъде представена на  митницата в…

 Togrul c. Bulgarie (Requête no 20611/10)  Жалбоподателят е турски гражданин, който живее в Истанбул (Турция). На 8 октомври 2008 г. той влиза с автомобил в България. На излизане на българо-турската граница български митнически служител му задава въпрос дали има нещо за деклариране и жалбоподателят отговаря утвърдително, като показва в брой сумата от  199 400 EUR в брой.Той пояснява, че сумата е от продажбата на автомобила и от изтеглени пари от банковата му сметка, като представя…

Apostolovi v. Bulgaria (application no 32644/09), 7 november 2019 Жалбоподателите са съпрузи. Едно от техните деца е с тежки вродени  увреждания, поради което му е определена  100% инвалидност. То се нуждае от  непрестанни медицински грижи и получава месечна инвалидна пенсия, която към 2008 г. е  164 лв. Случаят се отнася до запориране на банкови сметки и възбрана върху недвижимото имущество на семейството в хода на наказателен процес, започнал срещу съпруга за извършено от него престъпление…

Pendov v. Bulgaria(Application no. 44229/11), 26 March 2020 През 2010 г. българско издателство подава жалба до прокуратрата, че книга, издадена от него, е качена незаконно на сайта chitanka.info, което представлявало престъпление по чл. 172а НК. Последвалото разследване показва, че сайтът е частично хостван на сървъра, който е собственост на жалбоподателя. В онзи период този сървър хоства и редица други уебсайтове (включително един, посветен на японската аниме култура), които са администрирани от жалбоподателя. По искане на…

Affаire Hristova et autres c. Bulgarie  ((Requêtes nos  11472/04, 40590/08), решение от 26 юни 2012 г. (казус, подобен на делото  Belev et autres  c. Bulgarie – решение от 2 април 2009) Жалба на 9 бивши работници на Рафинерията „Плама“ по повод присъдени, но неизплатени суми за дължими трудови възнаграждения и обезщетения от дружество, обявено в несъстоятелност. Съдът установява нарушение на чл. 1 от Протокол 1, квалифицирайки оплакването като такова по втората хипотеза на чл. 1 от Протокол 1 –…

Microintelect OOD v. Bulgaria (Application no 34129/03) , 4 March 2014 Предмет на жалбата са две административно-наказателни производства, започнали   срещу двама еднолични търговци – търговски партньори на дружеството-жалбоподател, с които то сключва договори за съвместно управление на клуб за билярд и клуб за електронни игри. Наемател и на двете помещения е дружеството-жалбоподател. По силата на тези договори  то  се задължавало да доставя на клубовете алкохолни напитки, за което получило и съответните лицензи за продажба на алкохол…

Avendi OOD v. Bulgaria (Application no. 48786/09), 4 june 2020 Дружеството жалбоподател е с основен предмет на дейност търговия със спиртни напитки. На 6 и 7 януари 2005 г. РДВР Варна извършва операция по претърсване и изземване в склад, в който се е съхранявала стока на дружеството и изземва 53 857 бутилки алкохолни напитки от различен вид, 26 748 от които са крем ликьор Baileys и принадлежат на жалбоподателя. Тези мерки са предприети в хода на производство срещу трети…

Konstantin Stefanov v. Bulgaria (Application no. 35399/05), 27 October 2015 Жалбоподателят е адвокат, който е бил посочен за служебен защитник от Пловдивската адвокатска колегия по искане на районния съд по наказателно дело.В писмото на колегията до жалбоподателя са посочени неговите задължения като адвокат, а наред с това той е информиран, че съгласно чл. 44 от Закона за адвокатурата на него му се дължи възнаграждение, което не трябва да е под минималните такива, определени в съответната наредба,  в…

Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. v. Bulgaria (Application no. 3503/08), 13 October 2015 Дружеството-жалбоподател е фирма с турска регистрация с основен предмет на дейност логистични услуги. Жалбата е по повод отнемането на товарен автомобил на компанията в хода на наказателно производство, по което тя не е била страна. На 23 юни 2007 г. камион дружеството-жалбоподател  е  спрян за проверка в в митническо бюро в гр. Ямбол. Българските власти откриват и изземват голямо количество наркотици…

Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. v. Bulgaria, (Application no. 3503/08), 24 November 2016 Делото се отнася до отнемане на камион, принадлежащ  на компанията-жалбоподател в хода на наказателно производство срещу водача на автомобила, който е бил служител на дружеството. С решение, постановено на 13 октомври 2015 г., Съдът  установява нарушение на член 1 от Протокол № 1 на Конвенцията, тъй като отнемането на собствеността е било извършено без процедурни гаранции, позволяващи на компанията  да защити правата…

Trafik Oil – 1 EOOD v. Bulgaria   (Application no67437/17 ),18 May 2021 /решение на Комитет/ През септември 2014 г. митническите власти извършват проверка на бензиностанцията на дружеството-жалбоподател и установяват, че то държи на склад 26 504 литра дизелово гориво, за които не може да представи необходимите документи за заплатен акциз. Горивото е иззето през октомври 2014 г., а през   април 2015 г. е издадено наказателно постановление № 896 за  държана акцизна стока без необходимите документи…