Tag

позитивни задължения на държавата

Browsing

Dodov c. Bulgarie (жалба no 59548/00),  17 janvier 2008 През май 1994 г. майката на жалбоподателя г-жа Стоянова,  страдаща от болестта на Алцхаймер, била приета в софийския Дом за стари хора. Според становището на лекарите относно здравословното й състояние, към този момент нейната памет и другите й умствени способности прогресивно са се влошавали, тя се нуждаела от постоянно наблюдение, поради което персоналът на дома бил инструктиран да не я оставя без такова. През следващите месеци жалбоподателят посещавал…

Hadzhieva v. Bulgaria, (Application no. 45285/12), 1 February 2018 Жалбоподателката е родена през 1988 г. През 2001 г. тя пристига от Туркменистан в България с родителите си, а през 2003 г. получава статут за временно пребиваване. Преди този период баща й е бил зам.-председател на Централната банка на Туркменистан. По-късно  той се включва в опозиционно политическо движение, което отправя критики срещу правителството. Затова цялото семейство е подложено на преследване, а през 2006 г. лелята на…

Vlaevi c. Bulgarie (requêtes nos 272/05 et 890/05),  2 septеmbre 2010 Жалбоподатели са родителите и съпругата на таксиметров шофьор, застрелян от полицаи.  В нощта на 26 срещу 27 август 1998 г., около 4 часа сутринта, Марин Влаев,  се е движил с автомобила си по общинският път между град Добрич и курортния комплекс Албена. Той е преминал покрай група полицаи, които са се намирали на пътя в близост до изхода към село Одарци. Някои от тях…

Deyanov v. Bulgaria (Application no 2930/04),   30 september 2010 Следобеда на 6 май 1997 г. деветгодишният син на жалбоподателя – Съвестин, излиза да играе с друго момче – Б., но вечерта не се прибира. Жалбоподателят се обажда в полицията и след това отива в полицейското управление, за да обяви сина си за изчезнал. На 7 или 8 май 1997 г. полицията претърсва канала на мястото, посочено от Б., който е  с дълбочина 60-70 сантиметра. Водоемът,…

Ivan Atanasov c. Bulgarie (requêtе no  12853/03)  2 decembre  2010 Къщата на жалбоподателя в с. Елшица се намира на около километър от хвостохранилището и обогатителната фабрика на бивша медна мина. Жалбоподателят обработва земеделска земя, намираща се на около четири километра от хвостохранилището с площ е 98,3 хектара. То фукционира до 1991 г. Мината  продължава да работи до 1999 г. След това са взети мерки за консервация и рекултивация на хвостохранилището. През юни 1994 г. проектът,…

Mincheva c. Bulgarie (requêtе no 21558/03),   2 septembre 2010 През 1994 г. в хода на неприключил бракоразводен процес родителските права (първоначално временно, а след това – постоянно) са присъдени на бащата. От този момент и до 2003 г. той препятства възможността на майката да осъществява контакти с детето и укрива от властите адреса, на който то пребивава. Нито наложената глоба на бащата, нито изпращаните призовки променят ситуацията. Жалбоподателката е повдигнала и оплакване за бездействието на…

Seidova et autres c. Bulgarie (requête  no 310/04), 18 novembre 2010 Оплакването е по повод неефективността на проведено разследване за причинена смърт на сина на жалбоподателите, застрелян от три маскирани лица при опит за грабеж. Вечерта на 28 юни 2001 г. Селяхтин Хасанов и петнадесет други мъже от ромски произход отиват на засадено с лук поле в близост до село Могила, недалеч от град Ямбол, където започват да берат лук и се изнанедани от двамата пазачи на…

Affaire Lyubenova c. Bulgarie (Requête no 13786/04), 18 octobre 2011 През 1994 г. жалбоподателката сключва брак, от който се ражда момче. През 1997 г. двамата съпрузи заминават за САЩ и оставят детето за отглеждане при родителите на съпруга в Дупница. Скоро след това отношенията между тях се влошават, жалбоподателката твърди, че е подложена на физическо и психическо насилие. На неопределена дата те се връщат в България, като за няколко месеца съпругата постъпва на лечение от…

Case of  Hristozov and Others v. Bulgaria (Applications nos . 47039/11 and 358/12),13 November  2012 Жалбоподатели са 10 граждани, заболели от различни форми на рак в терминален стадий, четирима от които са починали след регистрирането на жалбите им. С решение от 21 февруари 2012 г. жалбата по повод претендираните нарушения на чл. 2, 3, 8 и 13 е обявена за допустима, а по  оплакването за нарушение на чл. 14 – за недопустимo. Жалбоподателите, които са приложили всички традиционни и…

Y and Others v. Bulgaria (Application no. 9077/18) Жалбата е класифицирана във второ ниво по значимост Жалбата е по повод убийството на млада жена   през август 2017 г. от нейния съпруг, с когото са били във фактическа раздяла след 2014 г. Жалбоподателки са двете й деца и тяхната баба – майка на жертвата. Трагичното събитие е предшествано от различни прояви на домашно насилие, започнали две години по-рано.  Жертвата сезира за пръв път полицията на тел.…

I.G.D. c. Bulgarie (requête no 70139/14),7 juin 2022 Жалбоподателят е роден през 2001 г. След разялата  на родителите си през 2001, последвана и от развод през 2003 г., в ранните си детски години той е отглеждан от баба си по майчина линия между 2004 и 2007 г., а после и от баща си , с когото живее между 2009 и 2010 г. През този период той е жертва на домашно насилие от тези лица, поради…

 Nikolay Kostadinov v. Bulgaria (no 21743/15) Жалбата е по повод бездействието на властите във връзка с извършена „кражба“ на дружество. Тя е подобна на казуса Shesti Mai Engineering OOD and Others v. Bulgaria, no. 17854/04, § 79, 20 September 2011. През 2004 г. жалбоподателят и сестра му регистрират „Вандом“ ООД като съдружници с равни дялове. През същата година те купуват 5 дка земя в индустриалната зона на гр. Варна, за да развиват бизнеса си.  На 27 декември 2007…

На 7 юни Европейският съд постанови решението си по делото I.G.D. c. Bulgarie (requête n o 70139/14), в което установи нарушения на чл. 5§4, чл. 8 и чл. 13 във връзка с чл. 8.

Жалбата е по повод настаняването  на малолетно момче с девиантно поведение в социално-педагогически интернат, липсата на адекватни психологически и възпитателни грижи в тази институция и  невъзможността  за прекратяване на възпитателната мярка  освен по искане на местната комисия за борба срещу противообществените прояви /МКБППМН/, както и нарушеното право на семеен живот на момчето поради невъзможността за ефективен контакт с майката и липсата на ефективно вътрешноправно средство за защита.

SGSСлужебното назначаване на адвокат не е достатъчна гаранция за защита правата на страната в един съдебен процес. В редица случаи само  личното участие на лицето може да осигури справедливостта на производството.

Zdravka-2Публична лекция на съдията в Европейския съд по правата на човека г-жа Здравка Калайджиева

На 16 юли се проведе традиционната публична лекция на българския съдия в Европейския съд по правата на човека – г-жа Здравка Калайджиева в Националния институт по правосъдие. Както и други години, тя предизвика изключително голям интерес сред магистрати, адвокати и правозащитници и голямата зала на института бе запълнена до краен предел. Освен лектора, интересът бе предизвикан и от избраната тема на лекцията: „Решенията на Европейския съд по правата на човека по чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията срещу България и развитието на националното законодателство и практика в изпълнение на тези решения. Позитивните задължения на властите за ефективно разследване по чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията“.

Case of   M.C. v. Bulgaria  (Application no. 39272/98), 4 December 2003 В жалбата са повдигнати оплаквания по повод неефективност на проведено разследване за изнасилване на 14-годишно момиче от страна на две лица, които са познати на жертвата. Националните власти прекратяват започнатото досъдебно производство поради липса на достатъчно доказцателства, които по несъмнен начин да докажат наличието на предстъпление. След сравнително-правен анализ на законодателството на редица европейски страни и САЩ, както и на практиката по прилагане на съответните сходни текстове „Съдът намира,…

Case of   M.C. v. Bulgaria  (Application no. 39272/98), 4 December 2003 В жалбата са повдигнати оплаквания по повод неефективност на проведено разследване за изнасилване на 14-годишно момиче от страна на две лица, които са познати на жертвата. Националните власти прекратяват започнатото досъдебно производство поради липса на достатъчно доказцателства, които по несъмнен начин да докажат наличието ан предстъпление.Съдът изтъква, че позитивните задължения на държавата са неотделима част от правото на ефективно зачитане на личния живот съгласно чл. 8; тези задължения…