Tag

право на справедлив процес – наказателни аcпекти

Browsing

Affaire  Stanimir Yordanov c. Bulgarie (Requête no 50479/99),18 janvier 2007 С наказателно постановление от 11 декември 1995 г., генералният директор на митниците налага на жалбоподателя административна санкция под формата на глоба в размер на 633 025 стари български лева, равна на 30% от стойността на стоката, обект на нарушението. Жалбоподателят обжалва това решение пред  софийски районен съд, като за нуждите на процедурата, посочва като адрес на местоживеене  кантората на своя адвокат. Същото изявление е направено и от адвоката му в проведеното съдебно заседание.…

Penev c. Bulgarie (requête n° 20494/04), 7 janvier 2010 На 18 май 1999 г. жалбоподателят е назначен за   синдик на дружеството «Плама». На 21 май 1999 г. г-жа Л.Т., бивш синдик на „Плама“, подава иск от името на дружеството в Плевенския окръжен съд. Жалбоподателят решава да упълномощи  адвокат г-н  Й.Н., който да представлява дружеството по това дело. На 5 юли 1999 г. той получава разрешение от съда по несъстоятелност да изплати на г-н Й.Н. хонорар…

Tsonyo Tsonev c. Bulgarie(2)(requête n° 2376/03)   14 janvier 2010 В 9 часа вечерта на 11 ноември 1999 г. жалбоподателят и Д.M. след употреба на алкохол, отишли в жилището на г-н Г.И. Последвало сбиване и полицията, повикана от съседите, арестувала жалбоподателя и г-н Д.M. С решение от 19 ноември 1999 г. кметът на Габрово признава жалбоподателя за виновен в това, че е нарушил чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3 на общината, тъй като е…

Dimitar Mitev v. Bulgaria (Application no 34779/09) Жалбоподателят е осъден на доживотен затвор без право на замяна. Той твърди, че присъдата му се основава на негови признания, направени пред полицаи непосредствено след задържането му, в неформален разговор с тях, които  са допуснати като свидетели от съда и разпитани. На 18 юни 2006 г. 75-годишна съседка на родителите на жалбоподателя е убита в дома й, откъдето са откраднати и редица вещи. Жалбоподателят е заподозрян като евентуален…

Zhelezov   v.  Bulgaria (application  no  70560/13),22june 2021 /решение на комитет/ През юни 2010 г. срещу  жалбоподателя е повдигнато  обвинение за блудство по отношение на негова възрастна съседка, която е била в безпомощно състояние поради това, че е страдала от деменция, а наред с това той й е дал да употреби алкохол. През октомври 2010 г. му е повдигнато наред с това обвинение за изнасилване на същата жена. Внесеният обвинителен акт в Омуртагския районен съд е…

На 8 март 2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по горното дело, в което установи доста драстични нарушения на правото на справедлив процес, допуснати както  в хода на досъдебното, така и на съдебното производство.

spravedliv procesВ настоящата статия са анализирани основните проблеми на правото на справедлив процес в неговите наказателни аспекти, като те са пречупени през констатираните нарушения на Европейския съд преди всичко по български дела. Наред с това е направен опит за оценка и дали те са преодолени или и към настоящия момент съществуват все още „рискови зони.“ Последователно са разгледани въпросите относно: правото на независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона;юрисдикцията на съда и достъпът до съд по наказателни дела; правото на публично гледане на делото и публично произнасяне на решението; правото на справедлив процес в разумен срок, презумпцията за невинност, както и минималните права, предоставяни на лицата, срещу които е повдигнато обвинение.

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НАКАЗАТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС

Практиката на Европейския съд по правата на човека

Джереми Макбрайд

Наскоро със съдействието и финансовата подкрепа на Съвета на Европа на български език бе публикуван изключително ценният наръчник с горепосоченото заглавие. Негов автор е проф. Джереми Макбрайд. Той има за цел да подпомогне съдии, прокурори и адвокати, за да вземат предвид многобройните изисквания на Европейската конвенция  (както изрично формулирани, така и извлечени чрез тълкуване от практиката на Съда) в сферата на наказателното производство, когато тълкуват и прилагат наказателно-процесуалните кодекси и свързаното с тях законодателство.

Авторът е представил извадки от решения с ръководно значение, постановени от Европейския съд по правата на човека