Tag

право на справедлив процес – наказателни аcпекти

Browsing

На 8 март 2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по горното дело, в което установи доста драстични нарушения на правото на справедлив процес, допуснати както  в хода на досъдебното, така и на съдебното производство.

spravedliv procesВ настоящата статия са анализирани основните проблеми на правото на справедлив процес в неговите наказателни аспекти, като те са пречупени през констатираните нарушения на Европейския съд преди всичко по български дела. Наред с това е направен опит за оценка и дали те са преодолени или и към настоящия момент съществуват все още „рискови зони.“ Последователно са разгледани въпросите относно: правото на независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона;юрисдикцията на съда и достъпът до съд по наказателни дела; правото на публично гледане на делото и публично произнасяне на решението; правото на справедлив процес в разумен срок, презумпцията за невинност, както и минималните права, предоставяни на лицата, срещу които е повдигнато обвинение.

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НАКАЗАТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС

Практиката на Европейския съд по правата на човека

Джереми Макбрайд

Наскоро със съдействието и финансовата подкрепа на Съвета на Европа на български език бе публикуван изключително ценният наръчник с горепосоченото заглавие. Негов автор е проф. Джереми Макбрайд. Той има за цел да подпомогне съдии, прокурори и адвокати, за да вземат предвид многобройните изисквания на Европейската конвенция  (както изрично формулирани, така и извлечени чрез тълкуване от практиката на Съда) в сферата на наказателното производство, когато тълкуват и прилагат наказателно-процесуалните кодекси и свързаното с тях законодателство.

Авторът е представил извадки от решения с ръководно значение, постановени от Европейския съд по правата на човека