Tag

презумпция за невинност

Browsing

Това е изводът, който властите следва да си направят от постановеното на 21 февруари 2019 г. решение на Европейския съд за правата на човека след поредното осъдително решение по повод нарушената презумпция за невиновност по делото Lolov et autres c. Bulgarie (requête n o 6123/11).

Дали обаче официалните институции и държавните служители в тях ще вземат под внимание заключенията на този наднационален и високоуважавен и авторитетен орган и ще се постараят да избегнат подобни непремерени официални изявления, е въпрос, чийто отговор е непредсказуем.

Cv.Cv.На  27 януари 2015 г. Европейският съд за правата на човека постанови  осъдително решение срещу България заради непремерени изявления на един и същ бивш министър на вътрашните работи по делото   Toni Kostadinov c. Bulgarie  (requête no 37124/10). След делото Гуцанови срещу България(Affaire Gutsanovi c. Bulgarie (Requête no 34529/10,15 Octobre 201) това е втори случай, при който по вина на един и същ министър Съдът установява нарушение на презумпцията за невинност поради непремерени изявления на висш политик и държавник.

Би ли имал дързостта българският съд да постъпи като полския?

Зададох си този въпрос, след като прочетох едно решение на Европейския съд отпреди няколко месеца.[1]

Случаят е следният: На 12 февруари 2007 г. полският гражданин Мирослав Гарлицки –  известен и уважаван кардиохирург, директор на клиника във Варшава,  е задържан зрелищно от дузина маскирани и въоръжени полицаи на Бюрото за борба с корупцията в самата клиника, в 7.40 сутринта. Арестът е извършен пред очите на персонал, пациенти и граждани. Около час той остава с белезници на улицата, като действията са филмирани от един от служителите на полицейското звено.