Tag

презумпция за невинност

Browsing

Maslarova c. Bulgarie (requête no 26966/10), 31 janvier 2019 През септември 2009 г. е образувано досъдебно производство срещу лицето Х за присвояване на суми във връзка с обществена поръчка за ремонт  на   Центъра за комплексно социално обслужване в Стара Загора. В хода на това производство на 5 ноември същата година Главният прокурор отправя искане до Народното събрание да бъде снет имунитетът на г-жа Масларова, тъй като в битността й на министър на труда и социалната…

Stefanov v. Bulgaria, (Application no. 26198/13), 2 February 2021 /решение на комитет/ През 2011 г. жалбоподателят  е условно предсрочно освободен от изтърпяването на наказанието си за грабеж и убийство, извършени през 1997 г. През септемвир 2011 г. той е задържан отново след въоръжен грабеж, извършен в Ботевград. Определена му е мярка за неотклонение задържане под стража, която на 17 януари 2013 г. е изменена в домашен арест поради влошеното му здравословно състояние. Към онзи момент…

Stoyanov et autres c. Bulgarie (n° 55388/10), 31 март 2016 г. Сутринта от 10 февруари 2010 г.  специализиран отряд на  на МВР стартира операция срещу членове на мафиотска структура, заподозрени, че са организирали и ръководили широка мрежа от проститутки,  участвали са  в извършването на редица тежки престъпления  като    изнудване, укриване на данъци, търговия с влияние и пране на пари. Операцията е наречена „Октопод“ и получава широко медийно отразяване. По време на цялата операция полицейските части са…

Banevi c. Bulgarie (Requête no 25658/19), 12 octobre 2021 Жалбоподатели са съпрузите Баневи и майката на г-н Банев. В началото на 90-те години г-н Банев учредява приватизационен фонд, чрез който придобива редица предприятия от различни отрасли на промишлеността. През 2010 г. голяма част от тях преустановяват своята дейност, а през 2012 започва процедура за обявяването им в несъстоятелност. През септември 2018 г. специализираната прокуратура образува досъдебно производство срещу неизвестен извършител за участие в организирана престъпна…

Това е изводът, който властите следва да си направят от постановеното на 21 февруари 2019 г. решение на Европейския съд за правата на човека след поредното осъдително решение по повод нарушената презумпция за невиновност по делото Lolov et autres c. Bulgarie (requête n o 6123/11).

Дали обаче официалните институции и държавните служители в тях ще вземат под внимание заключенията на този наднационален и високоуважавен и авторитетен орган и ще се постараят да избегнат подобни непремерени официални изявления, е въпрос, чийто отговор е непредсказуем.

Cv.Cv.На  27 януари 2015 г. Европейският съд за правата на човека постанови  осъдително решение срещу България заради непремерени изявления на един и същ бивш министър на вътрашните работи по делото   Toni Kostadinov c. Bulgarie  (requête no 37124/10). След делото Гуцанови срещу България(Affaire Gutsanovi c. Bulgarie (Requête no 34529/10,15 Octobre 201) това е втори случай, при който по вина на един и същ министър Съдът установява нарушение на презумпцията за невинност поради непремерени изявления на висш политик и държавник.

Би ли имал дързостта българският съд да постъпи като полския? Зададох си този въпрос, след като прочетох едно решение на Европейския съд отпреди няколко месеца.[1] Случаят е следният: На 12 февруари 2007 г. полският гражданин Мирослав Гарлицки –  известен и уважаван кардиохирург, директор на клиника във Варшава,  е задържан зрелищно от дузина маскирани и въоръжени полицаи на Бюрото за борба с корупцията в самата клиника, в 7.40 сутринта. Арестът е извършен пред очите на персонал,…