Tonchev  v. Bulgaria (Application no. 18527/02),  19 november 2009

Прекратено наказателно производство от частен характер (за нанесена лека телесна повреда) поради  изтичане на абсолютната давност. На това основание не е разгледан гражданският иск на жалбоподателя. Поради тази причина съдът заключава, че последният не е разполагал с ефективно вътрешно-правно средство за защита. Българският съдия е изразил несъгласие по повод второто нарушение в своето особено мнение.

Прекомерната продължителност от повече от 8 години и 2 месеца на наказателното дело, което не е било сложно, се дължи на значителни периоди от време между повечето заседания – между 4 и 2 месеца; повторното разглеждане на делото е започнало почти година след като първоначалното решение е било отменено от окръжния съд; въззивната жалба срещу второто решение на районния съд е била разгледана след прекъсване от повече от 15 месеца, когато давностният срок вече е бил изтекъл.

Author

Write A Comment