Urukova and Samundzhi  v. Bulgaria (Application no. 19162/03) , 2 july 2009

Фактите по делото са подобни на тези по делото Koprinarovi v. Bulgaria (виж по-горе) и Съдът намира нарушение на 1 от Протокол № 1 с аналогични мотиви.

Author

Write A Comment