Vasil Petrov c. Bulgarie (Requête no 57883/00), решение от 31 юли 2008 г.

Жалбоподателят бил задържан по обвинение за производство и разпространение на порнографски материали. На 11 юни 2001 г. Софийска районна прокуратура прекратява наказателното преследване поради, от една страна, погасяването по давност на деянията за производство на порнографски материали и, от друга страна, недостатъчните доказателства относно обвиненията в блудство.

Съдът отбелязва, че наказателното преследване срещу жалбоподателя е започнало със задържането  на същия на 26 февруари 1998 г. и е приключило на 11 юни 2001 г. Периодът, който следва да бъде взет предвид е с продължителност три години, три месеца и шестнадесет дни, по време на който процедурата не е преминала отвъд стадия на предварителното разследване. Макар и делото да е представлявало известна сложност, властите не са положили необходимото усърдие да извършат в по-кратки срокове необходимите следствени действия. Поради това Съдът намира нарушение на чл. 6§1

Съдът установява и нарушение на чл.3 в неговите материалноправни и процесуални аспекти.

Author

Write A Comment