Velikin et autres c. Bulgarie (requêtе no 28936/03),  2 septembre 2010

Жалбоподателите са повдигнали оплакване за неоправданата продължителност на водения от тях граждански процес по повод реституция на имот, находящ се в чертите на резиденция Бояна, който е бил национализиран. Делото продължава от август 1996 до март 2003 г. Поради подписаната от Правителството едностранна декларация, с която признава допуснатото нарушение и се съгласява да заплати сумата от 2 700 евро, Съдът прекратява производството и постановява решение в този смисъл.

В останалата й част по повод оплакването по чл. 1 от Протокол 1 жалбата е обявена за недопустима с решение по допустимостта.

Author

Write A Comment