Y.P. c. Bulgarie (Requête no 23614/20), 17 mai 2022

/решение на Комитет/

Решението е класифицирано във второ ниво по значимост.

Жалбата е по повод оплакване за извършено сексуално престъпление срещу девойка от ромски произход, ненавършила 14 години. През май 2015 г. нейната майка подава жалба в полицията, в която твърди, че дъщеря й е изнасилена от четирима мъже от техния квартал и посочва имената им. Същия ден те са разпитани, в домовете им е извършено претърсване и са иззети съответните доказателства. На следващия ден окръжният прокурор преценява, че данните сочат по-скоро не за изнасилване (престъпление по чл. 152 НК), а за сексуален акт с малолетно лице (престъпление по чл. 151 НК) и изпраща по компетентност делото в районната прокуратура в Ботевград. След допълнителни разпити на свидетелите прокурорът констатира, че е било упражнено насилие над детето по време на сексуалния контакт и препраща делото на Софийска окръжна прокуратура. В периода до 2017 г. са извършени многобройни следствени действия. Проведени са разпити на жалбоподателката в присъствието на педагог, на редица свидетели, взети са ДНК проби, извършени са съответните експертизи. Разпитани са отново и обвиняемите, които отричат твърденията за изнасилване, но един от тях признава, че е осъществил сексуални контакти през април 2015 г. със съгласието на жалбоподателката.

През септември 2017 г. делото е изпратено отново на районната прокуратура, тъй като окръжният прокурор намира, че доказателствата по делото са противоречиви и те  по-скоро сочат за престъпление по чл. 151 НК, тъй като сексуалните контакти са били осъществени със съгласието на момичето.

Πpeз юни 2018 г. paйoннaтa пpoĸypaтypa нaмиpa, чe извъpшитeлитe нa дeяниeтo нe ca ycтaнoвeни и cпиpa пpoизвoдcтвoтo. Това постановление е обжалвано, но   paйoнният cъд го оставя в сила, констатирайки, че няма данни за извършено изнасилване в резултат на задълбоченото разследване  и  следва да се издирят лицата, осъществили нерегламентиран сексуален контакт с малолетното момиче. Направеното искане до районната прокуратура за възобновяване разследването е оставено без уважение с мотива, че няма установени нови заподозрени лица или нови свидетели.

Европейският съд отхвърля всички възражения на правителството за недопустимост на жалбата.

Той припомня своята практика относно приложението на основните принципи във връзка с  процедурните аспекти на чл. 3 и чл. 8, залегнали в решенията му по делата X et autres c. Bulgarie ([GC], no 22457/16, §§ 184-190, 2 février 2021), Y c. Bulgarie (no 41990/18, §§ 80‑83, 20 février 2020), et Z c. Bulgarie (no 39257/17, §§ 65-69, 28 mai 2020). Съдът констатира, чe paзcлeдвaнeтo e билo нaвpeмeннo и дocтaтъчнo зaдълбoчeнo в нaчaлния cи eтaп – до септември 2017 г. Но cлeд пocтaнoвлeниeтo oт ceптeмвpи 2017 г. ca настъпили значителни забавяния. В следващите  дeвeт мeceцa не са били пpeдпpиeти ĸaĸвитo и дa билo дoпълнитeлни дeйcтвия пo paзcлeдвaнeтo до изготвяне на постановлението  зa cпиpaнe нa пpoизвoдcтвoтo пpeз юни 2018 г. Cлeд тoвa минaвaт пoвeчe oт пeтнaдeceт мeceцa пpeди paйoнният cъд дa ce пpoизнece пo жaлбaтa cpeщy пocтaнoвлeниeтo зa cпиpaнe нa пpoизвoдcтвoтo. Taĸивa зaбaвяния според Съда oчeвиднo мoгaт дa пoдĸoпaят eфeĸтивнocттa нa paзcлeдвaнeтo(§ 16).

Наред с това Съдът отбелязва, че в постановлението на окръжната прокуратура от септември 2017 г. е поочено изрично, че има данни за наказателно преследване по чл. 151 от НК, позовавайки се на показанията на един от заподозрените и на медицинския преглед на девойката, при който е установено наличието на предишни сексуални контакти.  „ При тези обстоятелства е парадоксално, че районният прокурор е преценил в постановлението си от 26 юни 2018 г.   без да са събрани нови доказателства, че е налице основание за спиране на производството и търсене на виновните за деянията на изнасилване.“(§17) Освен това, въпреки събраните по време на разследването доказателства, разкриващи сексуална злоупотреба с непълнолетно лице, указанията, дадени от районния прокурор и забележките на адвоката на жалбоподателката,  не са извършени следствени действия   по отношение на това престъпление и не се стига до  изготвянето на обвинителен акт.

Според Европейският съд решението на прокурора за спиране на производството, потвърдено от районния съд, не изглежда да се основава на щателен и обективен анализ на събраните доказателства и поради това е компрометирана ефективноста на разследването. Така започналото наказателно производство е завършило в безизходица, а жалбоподателката не е получила решение по съществото на жалбата си, което тя при необходимост би могла да оспори пред съд съгласно чл. 243 от НПК, нито е могла да  се надява за възобновяване на разследването при липса на нова информация. Съдът заключава, че  тази процедура се оказва неспособна да доведе до установяване на фактите и идентифициране и наказване на виновните лица.

Поради това Съдът достига до извода, че разследването, извършено в настоящия случай, не е имало ефективността, изисквана от членове 3 и 8 от Конвенцията, поради което установява нарушение и на двата текста.

На жалбоподателката е присъдено обезщетение за нанесените й морални вреди.

Author

Write A Comment