Yanchovichin v. Bulgaria(Application no. 78907/16)16 March 2021

/решение на комитет/

Жалбоподателят, брат му и негов приятел са задържани   в РПУ поради сигнал за извършени хулигански прояви. Той е отведен в отделна стая от трима полицаи, а брат му и негов приятел са останали отвън в коридора. Според по-късно дадените от полицаите показания    в проведеното наказателно производство докато била изготвяна заповедта за 24-часовото му задържане жалбоподателят е започнал да обижда  полицейските служители и да се държи агресивно. Ето защо  бил предупреден, че ще се използва срещу него физическа сила. Според полицаите той ритнал бюрото срещу единия полицейски служител, което провокирало съответно предприемането на мерки за неутрализирането му, бил повален на пода и започнал да вика, че му е счупен кракът. В последващия наказателен процес жалбоподателят отрича твърденията за употреба на обиди и псувни, а твърди, че е бил ритан от един от полицаите /Т./ в коляното, който му причинява телесно увреждане, категоризирано впоследствие като средна телесна повреда. Изявленията му се потвърждават от брат му и неговия приятел, които са били в коридора и са чули както виковете му, а впоследствие  е извикана линейка. Прегледът на дежурния лекар констатира увреждания на лявата капачка на коляното, извършва наместване и обездвижва крака. Констатирани са и хематоми както по крака, така и по тялото.

След подадена жалба до районната прокуратура в Банско и отвод на всички местни прокурори делото е прехвърлено по подсъдност на районната прокуртура в Благоевград. През декември 2013 срещу Т.  е повдигнат обвинение за причиняване на средна телесна повреда по време на изпълняване на служебите си задължения (чл. 132, ал. 2НК)

С присъда на районния съд  Т. е обявен за невинен въз основа на гласовете на двамата съдебни заседатели, които приемат изцяло версията на полицейските служители. Професионалният съдия в особеното си мнение отбелязва, че насоката на удара в коляното очевидно сочи,  подсъдимият пряко с действията си е причинил  увреждането. В този дух е и протестът, изготвен от прокуратурата, която излага мотиви за неправилно установена фактическа обстановка . С решение на Окръжния съд присъдата е оставена в сила. Въз основа на назначената нова медицинска експертиза той стигна до заключението, че нараняванията на жалбоподателя са били косвено, а не пряко  причинени от Т. в хода на използваната законно сила срещу жалбоподателя.

Европейският съд  разглежда оплакванията на жалбоподателя в светлината на чл. 3 в неговите материални и процесуални аспекти.

Той отбелязва няколко безспорни факта: че жалбоподателят е влязъл здрав в полицейското управление; че уврежданията са му причинили сериони страдания; че увреждането е извършено от посочения полицейски служител. Съдът посочва, че въпреки обоснованата законност на действията на полицаите жалбоподателят не е представлявал за тях такава опасност (с оглед на предходното му поведение), която да оправдава подобно третиране. Той обръща внимание,  че нито националните съдилища, нито правителството са представили убедителни или достоверни аргументи, които биха дали основание за заключението, че прибягването до степента на сила, използвана от служител Т. В. срещу жалбоподателя, е било безусловно необходимо поради поведението на последния. Поради това Съдът достига до извода, че по отношение на жалбоподателя е било допуснато нарушение на чл. 3 в неговите материални аспекти.

Що се отнася до процесуалните аспекти на чл. 3 Съдът упреква националните съдилища, че дори и и да е била законна употребата на сила те въобще не са изследвали въпроса относно нейната пропорционалност – дали е било абсолютно необходимо прилагането на физическа сила в светлината на  разпоредбата на чл. 72 от ЗМВР. Това е било още повече наложително с оглед протеста на прокурора, в който той изрично отбелязва, че  силата, използвана от Т. В., не съответства на твърдяното нарушение на жалбоподателя. Доколкото подобен  подход е  напълно несъвместим със стандартите, произтичащи от съдебната практика на Съда в тази област, е установено нарушение на чл. 3 и в неговите процедурни аспекти.

Author

Write A Comment