Yankov c. Bulgarie (ІІ)(Requête no 70728/01), 7 February 2008

Срещу жалбоподателя са образувани две наказателни производства. Първото е от 1998 г., когато му е повдигнато обвинение, че  е нарушил професионалните си задължения като ръководител на банка – престъпление по чл. 282 на НК. Обвинителният акт е бил съставен и делото е било внесено в съда на 17 октомври 2000 година. Към 1 юни 2006 година производството продължава да е висящо поради здравословното състояние на жалбоподателя, който междувременно получава инсулт.

Второто наказателно производство е образувано на 22 юли 1996 година срещу жалбоподателя и три други лица за присвояване. Към  1 юни 2006 г. то също е висящо.

Съдът отбелязва, че за спирането на двете наказателни производства през юни и октомври 2003 година не може да се търси отговорност нито от жалбоподателя, нито от националните правораздавателни органи. Причина за това е било влошаването на здравословното състояние на жалбоподателя, което е било обективна пречка за провеждане на двете наказателни разследвания: в продължение на три години за първото разследване и на две години и осем месеца – за второто.  Съдът отбелязва, че за разлика от това, органите на наказателното преследване са причинили редица големи закъснения в рамките и на двете въпросни дела.  Така, първото дело е било връщано на два пъти от прокурора на следователя за допълнително разследване, а съдът го е връщал веднъж на  прокуратурата заради процедурни пропуски.  Що се отнася до хода на второто производство, Съдът отбелязва, че то е било връщано пет пъти: три пъти – на следователя за допълнително разследване  и два пъти – от районния съд на прокурора за процедурни пропуски, допуснати от последния.

С оглед преценката на посочените факти съдът установява, че продължителността на наказателното производство е прекомерна и не отговаря изискването за „разумен срок“, поради което е налице нарушение на чл. 6§1.

Съответно, Съдът счита, че в този случай е имало нарушение на член 13 от Конвенцията поради липсата на възможност, предвидена в националното законодателство, да се подава жалба, която би позволила на жалбоподателя делото му да бъде разгледано в разумен срок, по смисъла на член 6, § 1 от Конвенцията.

Author

Write A Comment