Affaire   Osman  c. Bulgarie (Requête no 43233/98), 16 février 2006

Жалбоподателите обитавали къща на територията на ТКЗС в с. Брани Поле от 1983 г., която не била тяхна собстевност, но и никой в продължение на повече от 10 години не предприемал действия, за да ги принуди да напуснат имота. Там те построили леки постройки, в които отглеждали птици и обособили малка площ за зеленчукова градина. През май 1995 г. лицата, на които имотът бил възстановен, заедно с полиция и кметовете на две села, принудили насилствено жалбоподателите да напуснат имота и с трактор мястото било разорано, а постройките – съборени.Жалбоподателите повдигнали оплакване за нарушаване правото им на собстевност.

Съдът приема, че по отношение на земеделските култури и птиците, които също са били обект на посегателството, Правителството не оспорва, че същите са собственост на жалбоподателите и следователно те представляват « имущество », защитено от член 1 на Протокол № 1.

Съдът констатира, че от елементите на преписката се установява, че разрушаването на имуществото на жалбоподателите не е станало при изпълнение на административен акт или съдебно решение, постановено в съответствие с релевантното законодателство. Той заключава, че намесата в правото на жалбоподателите на неприкосновеност на имуществото им е било незаконно на основание на разпоредбите на  вътрешното право, поради което установява нарушение  на чл. 1 от Протокол 1 без да анализира въпроса дали намесата е преследвала законна цел или не, както и дали е била пропорционална или не.

Съдът установява нарушение и на чл. 3 в неговите материални и процесуални аспекти.

Author

Write A Comment