Affaire  Tzekov c. Bulgarie (Requête no 45500/99), 23 février 2006

Жалбоподателят и негов приятел отказали да се подчинят на полицейски патрул, който поискал да спрат, докато те се движели с каруца, натоварена с царевица, открадната от една нива. Поради неподчинението им полицията произвела няколко предупредителни изстрела, след което стреляла със стоп патрони, един от които улучил жалбоподателя в гърба. След залавянето му той претърпял хирургическа интервенция и от тялото му бил изваден куршумът. Проведеното разследване не установило превишаване употребата на оръжие от страна на полицаите и производството било прекратено. Гражданският иск за причинените увреждания на жалбоподателя също бил отхвърлен, тъй като съдът приел, че употребата на огнестрелно оръжие е била правомерна.

Съдът не установява нарушение на чл. 2, защото приема, че произведеният изстрел не е бил в състояние да застраши живота на жалбоподателя. Той припомня обаче, че във връзка с позитивните задължения на държавите, произтичащи от чл. 1 на Конвенцията, те трябва да гарантират живота и здравето на своите граждани, като   предприемат необходимите мерки за недопускане въпросните лица да бъдат подложени на лошо отношение.

Съдът установява нарушение на член 3 от Конвенцията по отношение на нанесеното на жалбоподателя нараняване от страна на полицията при задържането му.„В заключение, освен недостатъчния характер на правната и административна рамка за защита физическата цялост на гражданите, Съдът счита, че в случая по делото силите на реда са използвали сила, която не е била стриктно необходима и съобразена с легитимната цел – предупреждаване на жалбоподателя, а това представлява нарушение на член от Конвенцията.(§66)

Съдът установява и второ нарушение поради неефективността на проведеното разследване във връзка с нанесената огнестрелна рана на жалбоподателя. Той отчита, че определени мерки на следствието, които изглеждат абсолютно необходими, не са били реализирани.  В частност, не е извършена балистична експертиза, която да може да определи разстоянието и посоката на изстрелите и би позволила да се прецени наличието или липсата на умисъл при стрелбата ; не е проведен  оглед на мястото и по-пълен разпит на участниците в инцидента. Изброените следствени действия биха могли да осветлят въпроса за съществуването на алтернативни възможности за извършване на ареста. Но, по тези въпроси, властите, сезирани по преписката, са се задоволили да счетат за установени фактите такива, каквито са представени в полицейския доклад.

Author

Write A Comment