Case of  Dichev v. Bulgaria (Application no. 1355/04), 27 January 2011

Случаят е подобен на Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98, 44038/98, 44816/98 and 7319/02, 9 June 2005).

След отчуждаване на жилище и гараж от общината през 1979 г. жалбоподателят получава обезщетение само за къщата, но тъй като в новопостроената сграда нямало предвидени достатъчно гаражи, той не получил такъв, а впоследствие му било отказано и всякакво друго обезщетение. Водените дела пред националните съдилища завършили бе резултат. Съдът намира нарушение на чл. 1. Той отсъжда да
бъде извършена restitucio integrum, а в случай че това не бъде направено, на жалбоподателя да бъде  изплатено обезщетение в определен от него размер.

Author

Write A Comment