Case of  Iovchev v. Bulgaria(Application no. 41211/98), 2 February 2006

На 10 юни 1996 г. Пловдивската окръжна прокуратура образува наказателно производство срещу жалбоподателя след доклад на държавните органи за финансов контрол (извършили  ревизия на дружеството, чийто председател бил жалбоподателят) и доклади на икономическата полиция и на синдиците на дружеството в несъстоятелност. На 20 юни 1996 г. срещу него са повдигнати обвинения в длъжностно присвояване в особено големи размери по смисъла на член 203 ал. 1 във връзка с член 201 от НК. В периода от 1997 до 2001 г. не са били извършвани почти никакви следствени действия.  На 27 юли 2001 г. наказателното производство срещу жалбоподателя било спряно с постановление на Пловдивската окръжна прокуратура. Според мотивите, било необходимо да се разпитат двама свидетели, чието местоживеене било неизвестно. Производството следвало да се възобнови незабавно след откриването на двамата свидетели.  На 17 септември 2003 г. Пловдивската окръжна прокуратура прекратила производството по обвиненията по член 203 ал. 1 от НК с мотив, че някои от свидетелите не са могли да бъдат намерени и разпитани и поради това обвинението не можело да бъде доказано. Производството по обвиненията по член 282 ал. 1 от НК продължавало и   към датата на последната получена информация от Съда – 31 януари 2005 г., то все още било висящо.

Съдът приема, че шест години и единадесет месеца – време, през което производството е останало на етап предварително разследване, не отговаря на изискванията за разумен срок.

Наред с това са установени нарушения на чл. 3, чл. 13 във вр. с чл. 3 и на чл. 5§3.

Author

Write A Comment