Case of Stefan Iliev  v. Bulgaria (Application no. 53121/99),10 May 2007

На 19 декември 1996 г. 72-годишният жалбоподател посещава кафе-бар, където пие алкохол и се напива. На път за вкъщи към 18 часа той минава покрай сградата на Българската национална телевизия (БНТ), пред която има демонстрация. Жалбоподателят носи бутилка от бира, която или изтърва, или хвърля срещу сградата на БНТ, след което  отива в близко кафене. Двама полицаи, които осигуряват охрана пред БНТ, отиват при жалбоподателя в кафенето. Когато виждат, че е пиян, те го завеждат в стаята на охраната на БНТ и го задържат до 20 часа.  Жалбоподателят твърди, че докато са го водили към стаята на охраната в БНТ, полицаите са го удряли няколко пъти с палка по ръцете, ритали по глезените и мушкали в гърба и в областта на бъбреците.  След това го отвеждат  в бизкото управление на МВР за разпит.С оглед пияното му състояние той е изпратен в изтрезвителя към софийската полиция. Жалбоподателят пристига там към 21 часа и остава за през нощта. На следващия ден  той  е отведен в следствения отдел на полицейстото управление  за разпит и след като му е  връчено писмено предупреждение да не смущава реда, да пие внимателно и да не се съпротивлява на полицейски проверки, е освободен от полицейското управление. Жалбоподателят бил прегледан от лекар, който му издал съдебно-медицинско удостоверение. В него били констатирани контузии на двете ръци при китките , тъмночервени на цвят, които биха могли да причинят болки и страдания. Други наранявания не са установени.Той сезира през януари 1997 г. Главната прокуратура с жалба, че е бил бит от полицаите. Софийската военно-окръжна прокуратура отказва да образува досъдебно производство поради липсата на данни за извършено престъпление. Постановлението е оставено в сила от прокуратурата на въоръжените сили.

Жалбоподателят повдига оплакване, че е бит от полицаите, докато е бил задържан на 19 декември 1996 г., и че е липсвало ефективно разследване от страна на властите на тези актове.

Съдът е на мнение, че установените наранявания на жалбоподателя са в резултат на отнасяне, за което отговорност носи Правителството Той обаче отбелязва, че жалбоподателят е бил пиян по време на обсъжданите събития и оказва някаква съпротива на полицаите, които го задържат   Ето защо, може да се сметне за разумно, че полицаите са използвали известна физическа сила, за да осъществят задържането и да го усмирят.Съдът отбелязва, че нараняванията, претърпени от жалбоподателя, се ограничават само по ръцете му и степента на ожулване, установена при прегледа на 20 декември 1996 г., не е особено голяма или тежка. Ето защо Съдът не смята, че нараняванията са достатъчно сериозни, за да представляват нечовешко и унизително отнасяне по смисъла на чл. 3 от Конвенцията.

Във връзка с оплакването за липсата на ефективно разследване Съдът подчертава, че, „когато лице повдига защитима претенция, че е сериозно малтретирано от полицията в нарушение на чл. 3, тази разпоредба, във връзка с общото задължение на държавите по чл. 1 от Конвенцията да „… осигуряват  на  всяко  лице  под  тяхна юрисдикция  правата  и  свободите,  определени  в… тази Конвенция”, имплицитно изисква да се проведе ефективно официално разследване. Това разследване следва да може да доведе до разкриването и наказването на отговорните лица (Assenov and Others v. Bulgaria, judgment of 28 October 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998‑VIII, p. 3290, § 102 и Labita [GC], v. Italy [GC], no. 26772/95, 6 April 2000,§ 131).»(§46) Съдът смята, че, взети заедно, оплакванията на жалбоподателя до прокуратурата, медицинските доказателства за нараняванията му и липсата на каквото и да било друго обяснение за тях, освен че са претърпени на 19 декември 1996 г. в ръцете на полицията, повдигат основателно подозрение, че нараняванията биха могли да са причинени от полицията, което изисква разследване от страна на властите в съответствие с изискванията на чл. 3 от Конвенцията.

Съдът намира нарушение от страна на властите, които отказват да проведат ефективно разследване по повод упражненото полицейско насилие по отношение на жалбоподателя, удостоверено с медицински документи.

Author

Write A Comment