Case of  Yordanov  v. Bulgaria (Application no. 56856/00), 10 August 2006

След обиск на апартамента на жалбоподателя от 29 декември 1999 полицията го арестува и задържа под стража за двадесет и четири часа. На 30 декември 1999 жалбоподателят е обвинен в притежание на наркотици с намерение за пласиране. Той остава в ареста по решение на следователя, което е потвърдено от Прокуратурата по-късно същия ден и е освободен едва на 5 април 2000 г. Жалбоподателят повдига оплакване, че е бил подложен на нечовешко и унизително отношение, когато е бил задържан в Пазарджишка окръжна следствена служба, тъй като килиите са били малки, пренаселени и под нивото на улицата. В тях не влизала слънчева светлина или свеж въздух. Доста често имало гризачи и хлебарки. За санитарните нужди на задържаните била дадена кофа. Нямало топла вода, сапун или други тоалетни принадлежности На жалбоподателя не се разрешавало да напуска килията за разходка. Подаваната храна била недостатъчна като количество и с лошо качество. Той се позовава на наркотичната си зависимост и необходимостта от предоставяне на медицинско лечение в болнично заведение, каквито грижи не получил.

Съдът установява нарушение на член 3 от Конвенцията заради задържането на жалбоподателя в неадекватни условия в ареста към Пазарджишка окръжна следствена служба, основавайки се и на докладите на Комитета за предотвратяване на изтезанията.

Съдът установява нарушения и на  чл. 5 § 3 от Конвенцията заради неизправянето на жалбоподателя незабавно пред съдия или друго длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции, както и нарушение на член 8 от Конвенцията заради незаконното вмешателство в правото на жалбоподателя на неприкосновеност на неговото жилище в резултат от претърсването на  апартамента му.

Author

Write A Comment