Tag

електронна книга

Browsing

BAPCHВ рамките на проекта „Дискусионен клуб за правата на човека“, който е осъществен с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, Фондация „Български адвокати за правата на човека“ издаде нов, актуализиран електронен вариант на „Наръчник за основните права и свободи“ /в обем от 190 страници/, изготвен по проекта „Дискусионен клуб за правата на човека. Дискусионен клуб за млади адвокати, съдии и прокурори.“

ToolkitНов наръчник по Европейската конвенция за правата на човека

Министерството на правосъдието публикува на страницата си в рубриката „Права на човека“, „Документи“,   „Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи“.

FormuliarНа страницата на Европейския съд по правата на човека е подготвен  видео-клип, предназначен за потенциалните жалбоподатели. Той цели да ги улесни при попълването на формуляра на жалба и засега е достъпен на 15 официални езика на държави-членки на Съвета на Европа, измежду които фигурира и  българска версия.

приложение на Член 6 ЕКПЧСлед публикуваните два наръчника относно практиката на Европейския съд по правата на човека за приложението на чл. 4 – забрана за робство и принудителен труд /на френски, английски и китайски/ и чл. 5 – право на свобода и сигурност /на френски, английски, украински и руски/, сега на страницата на Европейския съд е качен и  Пътеводител/наръчник/ за приложението на чл. 6 в неговите гражданскоправни аспекти.