Alexov v. Bulgaria (Application no. 54578/00)   22 May 2008

Жалбоподателят бил задържан по обвинение за извършени взломни кражби и настанен в следствения арест в Пазарджик от 28 август до 1 или 2 октомври 1999 г., когато бил преместен в Пазарджишкия затвор. Във връзка с друго разследване той бил настанен в следствения арест в гр. Монтана от 23 май до 26 юни 2000 г.

Той повдига оплаквания по повод лошите и унизителни условия в тези три места за задържане.

Съдът, позовавайки се на свои предишни решения (Dobrev v. Bulgaria, no. 55389/00, §§ 32-35, 10 August 2006; Yordanov v. Bulgaria,no. 56856/00, §§ 21-24, 10 August 2006; Malechkov v. Bulgaria (no. 57830/00, §§ 38-50, 28 June 2007), както и на докладите на Комитета по изтезанията, установява, че е налице нарушение на чл. 3 в неговите материални аспекти  относно условията на задържане в следствените арести в Пазарджик и Монтана, а оплакването относно лошите условия в затвора в Пазарджик е обявено за неоснователно.

Доколкото във въпросния период от време не са съществували ефективни правни средства жалбоподателят да депозира  жалба за неадекватните условия на задържане в арестите на Пазарджишката и на Монтанската  окръжни следствени служби, Съдът  установява нарушения и на чл. 13 във връзка с установенните нарушения на чл. 3.

Съдът наред с това установява нарушения и на чл. 5§3 и чл. 5§5, както и на чл. 8 и чл. 13 във вр. с чл. 8.

Author

Write A Comment