На 26 август 1999 г. в жилището, в което живеел жалбоподателят от няколко месеца под наем, било извършено претърсване и изземване на вещи по разпореждане на прокурор в негово  отсъствие.  Присъствали  свидетели, но нито един от тях не бил нито собственикът на жилището, нито домоуправителят, нито представител на общината. Към онзи момент срещу жалбоподателя не са били започнали никакви следствени действия.

Съдът установява нарушение на чл. 8, тъй като намесата в правото на неприкосновеност на жилището  не била извършена, съгласно „условията, предвидени в закона“, както гласи чл. 8§2. Поради това Съдът не намира за необходимо да  анализира дали то е било необходимо в едно демократично общество.

Във връзка с нарушението на чл. 8 Съдът установява нарушение и на чл. 13 поради липсата на възможност за обезщетение по националното законодателство в този случай.

Съдът установява наред с това и нарушения на чл. 3 и чл. 13 във вр. с чл. 3, чл. 5§3 и чл. 5§5.

Author

Write A Comment