Case of Aleksandrovi v. Bulgaria (Application no 42983/04), 22 January 2013

/решение от комитет от трима съдии/

Жалбоподателките са майка и дъщеря, граждани на Русия, които от 1997 г. живеят в България. Майката е собственик на акции и дялове  в няколко търговски дружества  и управител на едно от тях. През май 2000 г тя е задържана под стража за няколко часа  и й е повдигнато обвинение, че е извършила кражба на поточна линия от едно от дружествата. Във времето докато е задържана не й е разрешено да се обади на дъщеря си по телефона, която е била тогава на 10 г. Производството приключва след 10 г. и 4 месеца без да бъде постановена окончателна присъда срещу жалбоподателката поради изтичането на абсолютната давност. Европейският съд установява нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок, изтъквайки, че забавянията в по-голямата си част се дължат на допуснатите процесуални нарушения от страна на прокуратурата, на която делото е връщано от страна на районния и окръжния съд в Благоевград за изготвяне на нов обвинителен акт. Всички останали оплаквания – по чл.чл. 2, 3, 5, 6§3, 8, 13 – са обявени за недопустими.

Author

Write A Comment