Case of Borisova  v. Bulgaria (Application no. 56891/00), 21 December 2006

Жалбоподателката била обвинена, че отказала да се подчини на полицай, ударила му шамар и оказала съпротива, поради което била отведена принудително в полицейското управление, след което е изправена пред Пазарджишкия районен съд и осъдена за дребно хулиганство. Пред съда тя твърдяла, че показанията на двамата полицаи не отговарят на истината и поискала да бъдат разпитани свидетели. Твърдяла наред с това, че била бита в полицейския участък и че била затворена в килия. Заявила също, че тя не е прочела документа, който й дали да подпише (съставения протокол от полицията), а се запознала с него едва след прочитането му от съда. В съда не била представлявана от адвокат, нито й били допуснати свидетели, които биха могли да докажат нейната теза, че тя е била жертва на насилие. Съдът изслушал единствено двама полицаи и служител от Бюрото по заетостта, който бил призован от страна на обвинението. Жалбоподателката била осъдена в деня на инцидента от районния съд на 5 дни задържане под стража по Указа за борба с  дзребното хулиганство.

Съдът намира нарушения на: чл. 6§1 поради неспазване на принципа за равенство на средствата и поставянето на жалбоподателката в неравнопоставено положение по отношение на прокуратурата; нарушение на чл. 6§3 а поради това, че тя не е била незабавно информирана за характера на повдигнатите срещу нея обвинения; нарушение на чл. 6§3 b, тъй като не е имала достатъчно време да се подготви за защитата си; нарушение на чл. 6§3d  поради това, че не е имала възможност да изиска разпит на свидетели в нейна защита и присъдата се е основала само на свидетели на обвинението.

 

Author

Write A Comment