Case of Lolova-Karadzhova  v.Bulgaria(Application no. 17835/07), 27 March 2012

Във връзка с публикация в местен вестник , че агент на недвижими имоти изкупува на безценица земи, които след това продава на високи цени, срещу жалбоподателката е образувано частно наказателно производство по тъжба на почувствалия се обиден и оклеветен гражданин. Съдебното производство е отлагано многократно поради заболяване на жалбоподателката, която е представлявана от адвокат. След поредното й неявяване районният съд в Асеновград разпорежда принудителното й довеждане без да изложи мотиви, както и да информира жалбоподателката, която живее в София. На 18.10.2004 г. около 10 часа сутринта тя е задържана, екскортирана с влак и автобус до Асеновград и освободена в залата на съда на 19.10.2004 г. Съдът я оправдава по повдигнатото й обвинение за нанесена обида и клевета.

Европейският съд установява нарушение на чл. 5§1, тъй като лишаването от свобода на жалбоподателката не е отговаряло на изискванията за законност на мярката. Повдигнатото срещу нея обвинение е било за престъпление, което не е тежко, самият районен съд е констатирал, че нейното присъствие по време на процеса не е било задължително и съдът и могъл да реши спора и в нейно отсъствие. Наред с това не са били изложени никакви мотиви, за да се аргументира необходимостта от принудителното довеждане на жалбоподателката и изслушването й преди постановяване на присъдата. Съдът обръща внимание и на обстоятелството, че макар разстоянието между София и Асеновград да е 160 км, жалбоподателката е била задържана 30 часа, което означава, че в по-голямата част от времето тя е била лишена от свобода. Съдът изтъква, че като е била задържана един ден по-рано властите не са дали възможност на жалбоподателката  да покаже добрата си воля да изпълни доброволно разпорежданията на националната инстанция. Наред с това властите не са успели да постигнат справедливо равновесие между необходимостта да се гарантира изпълнението на задължението на жалбоподателката да присъства насъдебното заседание и правото й на свобода и сигурност.

Доколкото намира нарушение на чл. 5§1 Съдът установява нарушение и на чл. 5§5, тъй като отбелязва, че хипотезата на незаконно лишаване от свобода на жалбоподателката не попада всред изчерпателно изброените в ЗОДОВ случаи, за които се предвижда ангажиране отговорността ан държавата.

Author

Write A Comment