Category

чл. 5§5 – право на обезщетение при незаконно задържане

Category

Affaire  Hristova c. Bulgarie (Requête no 60859/00), 7 décembre 2006 Жалбоподателката е задържана на 28 декември 1996 г. Предявено й е обвинение за серия измамни операции, извършени в периода от 1993 до 1996 г. Още същия ден е предявено обвинение и на съучастника й (K.И.). Те са обвинени по-конкретно, че са измамили шестдесетина човека, на които са обещали да намерят работа в чужбина срещу известна сума пари. Наред с това те са обвинени в извършване на незаконно прехвърляне на недвижими…

Case of   Kaneva v. Bulgaria (Application no 33606/05), 13 November  2012 /решение от комитет от трима съдии/ Жалбоподателката повдига оплакване по повод двукратното й незаконно настаняване в психиатрично …