Case of Toshev v. Bulgaria (Application no. 56308/00), 10 August 2006

Съдът установява нарушение на чл. 6§1 от Конвенцията поради прекомерно дългия срок  на наказателното производство срещу жалбоподателя – от 06.07.1993 до 17.02.2000 г., макар че делото продължава и след това, но жалбоподателят не е представил никаква допълнителна информация. Съдът отбелязва, че между 31 август 1994 г. и 28 февруари 1996 г., за срок от една година, пет месеца и двадесет и девет дни Софийска градска прокуратура връща делото във фазата на разследването пет пъти на различни основания, поради различни недостатъци в предварителното следствие. След този период  за година и 4 месеца СГС отлага делото 4 пъти поради неявяване на свидетели, за да върне в крайна сметка делото отново на прокуратурата. Тя от своя страна  връща делото във фазата на разследването фаза  два пъти между 13 юли 1998 г. и 22 юни 1999 г. с искане да бъдат изпълнени указанията на Софийски градски съд.  Съдът отбелязва, че към 17 февруари 2000 г. предварителното разследване срещу жалбоподателя все още не е окончателно приключило, и продължава шест години, седем месеца и седемнадесет дни от започването му, като властите не са отчели, че въпросът от решаващо значение за жабоподателя е много важен, тъй като е бил заплашен от затвор и е бил с наложена мярка „задържане под стража” в продължение на почти шест години в хода на производството.

Съдът установява  и нарушения на чл. 5§3 и 5§4.

Author

Write A Comment