Ivan Ivanov v. Bulgaria (Application no. 53746/00) 10 January 2008

Решение по постигнатото приятелско споразумение с Правителството

На 28 февруари 1994 г. жалбоподателят е обвинен в това, че заедно с други обвиняеми е изнасилил две умствено изостанали момичета на 6 юни 1990 г. Веднага след престъплението  е образувано производство срещу неизвестен извършител, но няколко месеца по-късно то е спряно, след което отново е възобновено.  На 21 юли 1994 г. в Пазарджишкия окръжен съд е внесен обвинителен акт за изнасилване срещу жалбоподателя и другите обвиняеми, който е изменен през 2003 г. след по-нататъшно разследване.  Пазарджишкият окръжен съд провежда две заседания –  съответно на 24 март и 23 април 2004 г. , които  са отложени заради нередовно призоваване на страни или на пострадалите.  На неуточнена дата наказателното производство е прекратено, тъй като давността за наказателно преследване е изтекла.

По предложение на Европейския съд страните постигат споразумение и правителството приема да изплати обезщетение за прекомерното забавяне на наказателното производство срещу жалбоподателя.

Author

Write A Comment