Годишната конференция на мрежата „HELP“(19-20 юни) и курсовете за дистанционно обучение на платформата на HELP

На 19-20 юни 2017 г. се проведе ежегодната конференция на мрежата HELP, която включва представители на юридическите професии на държавите – членки на Съвета на Европа, обединени от общата идея за повишаване на образованието по правата на човека на юристите-професионалисти.

Тази година конференцията премина под надслова „ За дружелюбно правосъдие“

Всички материали от конференцията могат да бъдат прочетени на английски, френски и руски език на следната страница:

http://www.coe.int/en/web/help/-/2017-help-network-conference

За българските адвокати ще бъде полезно да бъдат инфомирани, че  създадената платформа за дистанционно обучение е достъпна за всеки, който пожелае да се регистрира. Има такива курсове, които могат да се реализират индивидуално и при успешно преминаване на съответните задачи и тестове,  да се   получи сертификат.

В информацията по-долу ще представя списък на наличните  курсове, голяма част от които засега са само на английски език.

Най-голямото преимущество на тази обучителна платформа е, че всеки избира сам времето, в което да се включи, да работи  и да не е зависим от никого, а накрая сам получава и документ  за приключило обучение по дадена тема.

Път за свободен достъп:

http://www.coe.int/web/help/home – това е началната страница на платформата за дистанционно обучение.Най-вдясно има надписи: Take HELP online courses!

Free Course Registration – оттук може да се извърши регистрация, която е съвсем лесна и веднъж зададена, се запомня (няма нужда всеки път да се въвежда отново всичко, ако се работи на един и същ компютър)

Ако се кликне  на самата картинка E-learning, се появяват всички курсове и езиците, на които са преведени  те. Списъкът по-долу показва готовите курсове към настоящия момент.

  1. Business and Human Rights
  2. Data protection and privacy rights
  3. Fight against racism, xenophobia, homophobia and transphobia
  4. Freedom of Expression
  5. Hate Crime and Hate Speech
  6. Pre Trial Investigation
  7. Property rights
  8. Reasoning of criminal judgments
  9. Right to the integrity of a person (bioethics)

  10.Transitional Justice and Human Rights

  11.Alternative measures to detention_

  12.Antidiscrimination

  13.Introduction to the ECHR

  14.Asylum and the ECHR

  15.Admissibility Criteria

  16.Family Law and Child-friendly Justice

  1.  Labour Rights as Human Rights

     18. Right to Liberty and Security

     19. Right to Respect for Private and Family Life

     20.Counterfeiting of medical products and crimes against public health

     21 International co-operation in criminal matters

Български курсове , които са на свободен достъп:

1.Family and Child-friendly Justice

2.Admissiblity

3.Asylum and the ECHR

4.Antidiscrimination

/По тези курсове се подготвя обновяване на цялата информация и актуализирането й, тъй като особено този за „Допустимостта“ е първият по време – от 2013 г.-, поради което  понастоящем се работи, за да се включи най-новата практика на ЕСПЧ/.

Курсове, които ще бъдат готови до края на 2017 г.:

 1. VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE
 2. CHILD-FRIENDLY JUSTICE AND CHILDREN RIGHTS
 3. ACCESS TO JUSTICE FOR WOMEN
 4. INTERNALLY DISPLACED PERSONS
 5. INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL
 6. MATTERS TRAFFICKING IN LIGHT OF THE ECHR
 7. ILL-TREATMENT

 Курсове, по които е започната работа през настоящата година

 1. DISABILITIES
 2. FIGHT AGAINST DRUGS
 3. BIOETHICS
 4.  MIGRANT AND REFUGEE CHILDREN

 

Курсове, които ще бъдат подготвени през 2018 г. 

 1. PROCEDURAL RIGHTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS AND VICTIMS’ RIGHTS
 2. FAMILY LAW (interactive)
 3. RADICALISATION PREVENTION
 4. HUMAN RIGHTS IN SPORTS

  

 

 

 

 

Author

Write A Comment