Category

Новини

Category

Ново ръководство по практиката на ЕСПЧ за правата на затворниците вече е достъпно и на български език

Ново ръководство от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) разглежда в детайли практиката на Съда, свързана с правата на затворниците и предлага подробен анализ на различните аспекти на лишаването от свобода и живота в затвора. Ръководството, което беше публикувано в края на 2019 и актуализирано този април, вече е достъпно и в официален превод на български език, направен от експертите на Българския хелзинкски комитет (БХК).

Ръководство по практиката на ЕСПЧ – Права на затворниците представлява преглед на практиката на Съда, свързана с правата на затворниците чрез напречен анализ на всички относими разпоредби на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията), свързани с правата на затворниците. Структурата му отразява различните фази на лишаването от свобода и подробно описва различните аспекти на живота в затвора, затова би могъл да е от полза както на всички професионалисти в пенитенциарната сфера, включително магистрати и адвокати, така и на самите лишени от свобода и техните близки.

Документът на български език е на разположение за свободно сваляне на сайта на ЕСПЧ, както и на новия специализиран сайт на БХК https://prisonreform.bg/, създаден по проекта „Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода: Законодателство и практики след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“, който е финансиран от Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). В рамките на проекта в периода 2020-2022 г. експертите на БХК ще проведат поредица от посещения на местата за лишаване от свобода и ще направят цялостен анализ на ситуацията, като набележат съществуващите пропуски в прилагането на международните стандарти по правата на човека в затворите и арестите, ще очертаят сферите, в които пенитенциарната реформа трябва да продължи и ще предложат трайни стратегически решения за пълното изпълнение на решенията на ЕСПЧ по отношение на затворите и арестите.

Поради този извод на  12 януари 2023 г.  комитет от трима съдии на Европейския съд по правата на човека обяви своето  решение, в което…

Днес Европейският съд постанови последните си съдебни решения срещу страната ни преди приключването на календарната година – едно по основателност, в което е установено…

Днес  Европейският съд в Страсбург оповести своето решение по жалбата  Stoyanov and Tabakov v. Bulgaria (n° 2) (application  n o 64387/14). Тя е по…

Това е изводът на Европейския съд в решението му от 14 май, постановено по две обединени за общо разглеждане жалби Kostov and Others v.…

Това е изводът, който може да бъде направен след постановеното на 14 май решение по делото Bayrakov v. Bulgaria , свързан с липсата на…

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪД ПРЕДПРИЕМА ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА КРИЗА Пресслужбата на Европейския съд по правата на човека съобщи на официалната  страница на…