Mirchev and Others v. Bulgaria (Application no. 71605/01)), 27 November 2008

На 9 юли 1992 г. Главна прокуратура образува предварително производство срещу жалбоподателите по обвинения в злоупотреба със служебно положение и незаконно присвояване. Между юли 1992 г. и февруари 1993 г. органите на обвинението провеждат редица разследвания. След това наказателното производство е спирано за неопределени периоди от време в поне четири случая. Последният такъв случай е на 28 май 1995 г. Производството е възобновено на 15 юни 1999 г. С решение на Софийска градска прокуратура от 28 януари 2000 г. наказателното производство срещу жалбоподателите е прекратено. Обвинението намира, че действията  им не са били наказуеми съгласно националното наказателно законодателство към съответния момент. На 16 февруари и 27 март 2000 г. постановлението на Софийска градска прокуратура за прекратяване на производството е потвърдено от Софийската апелативна прокуратура и Софийския апелативен съд.

Европейският съд посочва, че вече е проверил основателността на оплакването по  същото производство в своето решение по делото Дойнов срещу България (жалба № 68356/01, решение от 27 септември 2007 г., § 41), където установява нарушение на член 6 § 1. Той не вижда причина да стига до различен извод, тъй като няма специфични обстоятелства по отношение на някой от жалбоподателите в настоящото дело. Поради това заключава, че е налице нарушение на член 6 § 1.

Author

Write A Comment