Днес Европейският съд за правата на човека установи нарушения по три български жалби – Ganchevi v. Bulgaria,(Application no. 40026/19);Stoyanova v. Bulgaria (Application no. 40101/19); Halil v. Bulgariа (Application no. 40029/19)

Делата са подобни на жалбата Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005)

Имотите на жалбоподателите са били отчуждени за благоустройствени мероприятия по ЗТСУ съответно през 1082, 1983 и 1985 г. Те е трябвало да получат като обезщетения апартаменти в жилищна сграда, която община Добрич се задължила да построи. Строителството започва едва през 2010 г., но през 2014 г. е спряно поради липса на финансиране и е възобновено  през 2019 г. Предстоящо е предаването на жилищата към ноември 2022 г. Съдът няма информация дали жалбоподателите са ги получили вече.

Европейският съд приема, че прекомерно дългият период от повече от 30 години (изчислен от датата на ратифициране на чл. 1 от Протокол 1 от България през 1992 г.) им е причинил неимуществени вреди.

В настоящия случай не изглежда, че властите са проявили нежелание да помогнат на жалбоподателите, нито че са се противопоставили активно на опита на последните да получат дължимите им апартаменти. Въпреки това забавянето, причинено по тяхна вина, не е надлежно обосновано, тъй като липсата на достатъчно финансови ресурси на община Добрич  само по себе си не може да оправдае толкова дълго забавяне.  Освен това, дори да се приеме, че жалбоподателите ще получат дължимия им апартамент през втората половина на 2022 г., остава фактът, че в продължение на много години  те са били изправени пред несигурност и е трябвало да понесат прекомерно бреме. По този начин, дори след евентуалното  предоставяне на апартамента, справедливият баланс, изискван съгласно член 1 от Протокол № 1, няма да бъде постигнат. Ето защо е установено нарушение на чл. 1 от Протокол 1 и на жалбоподателите е присъдено обезщетение за неимуществени вреди.

 

Поради това е установено нарушение на чл. 1 от Протокол 1 и на жалбоподателите са присъдени неимуществени вреди.

Author

Write A Comment