Tag

Протокол 14 bis

Browsing

От 1 октомври 2009 г. влезе в сила Протокол 14 bis, който беше приет на 12 май тази година в Мадрид с цел  да бъде подобрен  капацитетът на Европейския съд  при разглеждането на нарастващия брой жалби. Протоколът съдържа две специфични процедури, свързани с броя на съдиите, проучващи жалбите и произнасящи се по допустимостта и основателността им