Tag

чл. 1§2 от Протокол 1

Browsing

Atanasov c. Bulgarie (Requête no 6046/08), 7 décembre 2017 /Решение на Комитет/ /Не е установено нарушение/ Жалбоподателят, шофьор на товарен камион, превозва автомобили от други държави в България за българска фирма. На 6 октомври 2005 г. пристигна в ГКП „Кулата“, превозвайки от Италия употребяван автомобил „Алфа Ромео“ и попълва съответните митнически документи от свое име.  Посочената   кола е приета на българската митническа територия и поставена под режим транзит, като тя е трябвало да бъде представена на  митницата в…