BAPCHНа 8 март бе  дадено началото на проекта „Дискусионен клуб за правата на човека“ на Фондация „Български адвокати за правата на човека“, който се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“. Той е с продължителност от 18 месеца. Успешно завършилите курса ще получат сертификати от Фондация „Български адвокати за правата на човека“.

Той има за цел да развие и затвърди познанията на младите практикуващи юристи за стандартите в практиката на Европейския съд по правата на човека относно стандартите на справедив и ефективен съдебен процес. В  него са включени  районни съдии, районни прокурори, адвокати и други юристи. Проектът предвижда няколко етапа на обучение, които са с акцент върху практитечските аспекти по прилагане на Конвенцията. Участниците ще преминат кратък  лекционен  курс  по 8 основни теми, по които ще бъдат припомнени основните стандарти по правата на човека на основата на актуалната съдебна практика на Съда в Страсбург. Извън тях е предвидено и 4-часово обучение по реторика.

Основната дейност по проекта е насочена към провеждането на 10 симулативни съдебни процеса по казуси, изготвени от практикуващи юристи със солиден опит в областта на защитата на правата на човека, като се предвижда всеки от участниците да се включи поне в 4 такива процеса. Форматът ще включва по 3-5 дущи, които ще играят роли на представители на жалбоподателите, на държавата и на съдии. С оглед практическата насоченост на проекта процесът по решаване на казусите ще бъде максимално близък до реалния. Всяка от групите ще има на разположение по една седмица за обсъждане, подготвяне и изпращане в писмен вид на тезата – жалбоподателите на държавата, след което представителите на правителството ще трябва да представят отговора си и през третата седмица страните ще изложат своите пледоарии пред „съда“, който ще представи своето решение в „открито заседание“.

Предвижда се наред с това като част от проекта да бъде допълнен и разширен  издаденият през 2012 г. от  фондацията „Наръчник по правата на човека“  . В него са резюмирани в отделни статии основните стандарти, изведени в международните актове и практика на съответните международни институции в областта на защита на основните демократични права.

Лекционният курс започна на 8 март с темите „Процедури пред Европейския съд по правата на човека“ и „Защита на правото на собственост“.

Участниците бяха информирани наред с това за ресурсите и възможностите на Програмата HELP на Съвета на Европа, както и за достъпа им до страницата на програмата, където могат да задават своите въпроси на „горещата линия“.

Author

Write A Comment