Affaire Baltaji c. Bulgarie (Requête no12919/04), 12 juillet 2011

Казус, подобен на: Al-Nashif, Musa et autres, Bachir et autres

Съдът намира нарушение поради това, че по действалото към 2003 г. законодателство на жалбоподателя не е било предоставена нито една от гаранциите, регламентирани в чл. 1§1  на Протокол 7 – да разбере причините за експулсирането си, да се запознае с фактите и да бъде представлявано пред компетентните власти от адвокат. Съдът напомня, че административните съдилища са отказали да разгледат неговия случай по същество, позовавайки се на закона и така жалбоподателят е бил лишен от гаранциите срещу произвол при постановяването на принудителната административна мярка.

Author

Write A Comment