Category

каталог 2011 г.

Category

Case of  United  Macedonian Organisation Ilinden and  Ivanov  v.Bulgaria,(Application no. 44079/98), 20 October 2005 Жалбоподателите твърдят, че в редица случаи членовете и последователите на ОМО“Илинден” са били възпрепятствани да провеждат мирни събрания в периода 1998‑2003.  Съдът напомня, че истинската и ефективна свобода на мирни събрания не може да се сведе единствено до задължение на държавата за ненамеса; Договарящите държави са длъжни да вземат разумни и подходящи мерки за осигуряване мирното протичане на законни демонстрации. Доколкото властите…