Arabadzhiev and Alexiev v. Bulgaria(Application no 20484/05), 21 December 2010

Срещу жалбоподателите са повдигнати  обвинения в хулиганство   на 3 и на 10 октомври 1994 г. До 2002 с. делото е без движение. Обвинителният акт е внесен в съда през 2003 г. На 18 ноември 2004 г. районният съд одобрява сключването на съдебно споразумение между жалбоподателите и прокуратурата и прекратява производството.

Европейският съд  отбелязва, че настоящото дело не е сложно и няма основание да се смята, че забавянето на производството е по вина на жалбоподателите. Той констатира, че производството е продължило десет години и един месец за фазата на досъдебното разследване и първата съдебна инстанция.

Основната причина, поради която обвиненията срещу тях не са били окончателно формулирани за такъв дълъг период, е фактът, че от м. октомври 1994 г. до м. юли 2002 г. по делото няма движение

Съдът установява нарушение на правото им на справедлив процес в разумен срок, както и на чл. 13 поради липсата на ефективно вътрешно средство за защита.

 

Author

Write A Comment