Case of Delov v. Bulgaria (Application  n° 30949/04), 24 february 2011

/решение от комитет от трима съдии/

Срещу жалбоподателя са били водени две наказателни производства, всяко едно от които е продължило прекомерно – първото 11 години за стадия на досъдебно производство и разглеждане делото на две инстанции, второто – десет години до прекратяване на производството поради липса на доказателства и искане на прокуратурата. Съдът намира две самостоятелни нарушения на чл. 6 и присъжда обезщетение.

Author

Write A Comment