Case of E.M.K. v. Bulgaria(Application no. 43231/98) 18 January 2005

Съдът установява нарушение на член 6 § 1 от Конвенцията поради неразумната продължителност на наказателния процес – от 8 май 1996, когато жалбоподателят се предава на властите, до 11 февруари 2002, когато решението на Софийския апелативен съд става окончателно.  Следователно, продължителността е пет години и девет месеца. Съдът отбелязва, че на 11 март 1999 Софийският апелативен съд отменя оправдаването на жалбоподателя въз основа на единственото основание, че при производстото, предшестващо това оправдаване жалбоподателят не е бил правомерно обвинен и така не било ясно дали той е разбрал естеството и причината за отправеното му обвинение . Европейският съд намира това решение за странно, защото при постановяването му Софийският апелативен съд не е взел предвид факта, че оправдаването ефективно е поправило всички предишни нарушения на правата на защита на жалбпоподателя.

Author

Write A Comment