Case of I.I. v. Bulgaria (Application no. 44082/98), 9 June 2005

Предмет на жалбата са оплаквания по повод условията на задържане в следствен арест и законността на самото задържане.Отчитайки кумулативния ефект на прекомерно строгия режим, на който жалбоподателят е бил подложен, материалните условия, в които е бил държан и конкретното въздействие на тези условия и режим върху здравето на жалбоподателя, Съдът счита, че условията на задържането му  представляват нечовешко и унизително отношение, противоречащо на член 3 от Конвенцията („Съдът е поразен от факта, че не му е било разрешено – без да бъде изтъкната нито една законна причина – да прилага лекарството си срещу псориазис толкова често, колкото е имал нужда.”(§77); «Липсата на ресурси не може принципно да оправдае условия на задържане, които са толкова лоши, че да се доближат до прага на жестокост, противоречащ на член 3»(§78).

Съдът  установява нарушения и на чл. 5§1, чл. 5§3 и чл. 5§4.

Author

Write A Comment