Case of Makedonski v. Bulgaria (Application no. 36036/04),20 January 2011

По повод  започналото срещу жалбоподателя наказателно производство през 1992 г. през 1994 г. с постановление на прокуратурата и на осн. чл. 7 от Закона за чуждестранните паспорти на жалбоподателя  е забранено да напуска страната. През 2002 г. той подава молба да  бъде отменена забраната, но получава отказ. На неопределена дата през август получава разрешение временно да напусне страната, но да се върне преди 5 септември. Тъй като не успява да замине преди тази дата, паспортът му отново е отнет. Забраната отпада окончателно през април 2004, когато производството срещу жалбоподателя е прекратено.

Съдът отбелязва, че забраната е била наложена на жалбоподателя през 1994 г. и е била отменена през април 2004 г. Затова той има времева компетентност (ratione temporis) да разгледа периода след 4 ноември 2000 г. – датата на влизане на Протокол № 4 в сила за България. След тази дата и до отмяната на забраната на 8 април 2004 г. свободата на придвижване на жалбоподателя е била ограничена в продължение на три години, пет месеца и четири дни.

Съдът намира нарушение на чл. 2 от Протокол 4 поради това, че ограничението за такъв продължителен период от време не е било подлагано на периодичен контрол, за да се установи дали е необходимо или не и така е бил нарушен принципът на пропорционалност от страна на властите.

Съдът установява наред с това и нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок по чл. 6§1 и на чл. 13 във вр. с чл. 6§1.

Author

Write A Comment