Category

Чл. 2 от Протокол 4 – свобода на придвижване

Category

Case of  Riener  v.  Bulgaria (Application no. 46343/99), 23 May 2006 Жалба, свързана със забрана за напускане на страната по повод данъчни задължения, наложена през март 1995 г. и в сила до 1 септември 2004 г. Съдът отбелязва, че по отношение на оплакванията по чл. 2 от Протокол No. 4 към Конвенцията поотделно и във връзка с чл. 13 от Конвенцията, юрисдикцията ratione temporis  започва на 4 ноември 2000, датата, на която Протокол No. 4 влиза в сила по отношение на  България.…