Case of Mutishev and Others  v. Bulgaria (Application no. 18967/03), 28 February 2012

(решение за справедливо обезщетение)

С  основното си решение от 3 декември 2009 г. Европейският съд намери нарушения на чл. 1 от Протокол 1 във връзка   със забавената и/или отказана реституция на земеделски имоти на осемте жалбоподатели, като прие, че въпросът относно вида и размера на обезщетението все още не може да бъде обсъждан. С настоящото си решение той постановява да бъде продължена процедурата по възстановяване имотите на жалбоподателите, като бъдат изпълнени решенията на националните инстанции за възстановяване на 24 земеделски  имота с обща площ от 846 дка земи в землището на с.Българчево,както и 2000 кв.м. в чертите на  Благоевград. В случай, че това не бъде изпълнено и Правителството не извърши restitutio integrum, в шестмесечен срок то трябва да заплати за 24-те имота сумата от 433 000 евро и отделно още 120 000 евро за имота в границите на Благоевград. На всеки от жалбоподателите е присъдено и обезщетение за неимуществени вреди от по 1000 евро.

Author

Write A Comment