Case of Radkov v. Bulgaria (no 2) (Application no.18382/05), 10 February 2011

В периода 2000-2008 г.  жалбоподателят пребивава в Ловешкия затвор. В  килиите няма санитарен възел, мивка или течаща вода, като на затворниците се разрешава да посещават тоалетна само три пъти на ден за по десет минути. Извън тези периоди  те трябва да се облекчават в пластмасова кофа, която могат да изхвърлят и почистят, когато посещават тоалетна.

На 27 октомври 2004 г. жалбоподателят завежда иск в Ловешкия районен съд срещу Министерството на правосъдието. Той претендира 3000 лева обезщетение по член 1 от Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани. Съдът уважава частично иска и му присъжда 250 лв, но за отхвърлената част от иска го осъжда да заплати държавна такса в размер на 150 лв.

Европейският съд констатира, че съдилищата не са приели за показателни доказателствата, установяващи, че условията в  Ловешкия затвор са лоши,   че жалбоподателят е понесъл неимуществени вреди – като стрес, чувство на безизходица и тревога – вследствие на тези условия. Вместо това те, изглежда, са очаквали отделни, външни доказателства за такива вреди.  Съдът установява нарушение по повод оплакването на жалбоподателя от условията на живот в затвора в  Ловеч, които той намира за унизителни и нечовешки. Тъй като националният съд уважава частично иска на жалбоподателя по ЗОДОВ, е констатирано нарушение и на чл. 13.

Author

Write A Comment