Category

Право на свободни избори

Category

Petkov and Others v. Bulgaria (Applications nos. 77568/01, 178/02 and 505/02) ,  11 june 2009 Тримата жалбоподатели са били вписани като кандидати в листата на НДСВ за парламентарните избори на 17 юни 2001 г. Преди изборите те са заличени въз основа на издадени удостоверения, че са сътрудничили на бившата Държавна сигурност. Впоследствие решенията да бъдат заличени са обявени за нищожни от ВАС, но избирателните органи не възстановяват имената им в списъците. Жалбоподателите се оплакват от отказа на…

В днешното си решение Anatoliy Marinov v. Bulgaria (Application no.26081/17) Европейският съд постанови, че автоматичното лишаване от право на участие в избори на лица,…

По повод обявената дата за парламентарни избори от г-н Радев и направеното от него в тази връзка  изявление един младеж си позволи подигравателната реплика,…